Фотоволтаични системи и панели за производство на електричество

Хибридни фотоволтаични панели- за електричество и топла вода- Произведени в Италия

Общо описание :
Хибридните фотоволтаични панели произвеждат както електричество така и битова гореща вода.

Когато един фотоволтаичен панел работи, той се загрява, а това е нежелан ефект. При тези системи излишната топлина се отнема от циркулираща през панела вода, която от своя страна се загрява.

Хибридните системи са идеалното решение за пълна автономност на вашето жилище.

Стандартни фотоволтаични панели- за електричество- Произведени в Италия

Общо описание :
Модулът се състои от 72 клетки, направени от поликристален силиций. Размера на една клетка е 156 мм. х 156 мм. Мощност на един модул- 280Wp.

Инвертери, Автоматика и Батерии

Общо описание :
Всяка фотоволтаична система включва инвертери, батерии и управление. Поради многообразието на предлаганите устройства- моля свържете се с нас за точна оферта.

Стойки, поставки, следящи устройства

Общо описание :
Освен стандартните поставки за фотоволтаични модули, Елтерм ЕООД предлага и иновативни решения като фотоволтаично дърво, което следи слънцето. За повече информация- моля свържете се с нас!