Електрически котли

Модел: „ТЕ“

Общо описание :

Електрически котли с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Ново поколение микропроцесорно управление с графичен дисплей, позволяващо контрол на котела едновременно по 3 температури- външна, вътрешна и температура на водата. Постепенно превключване на нагревателните групи, на базата на криви построени от следенето на 3-те параметъра, което води до много икономична работа. Вграден седмичен програматор, избиращ автоматично оптималният режим за икономична работа. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Мощности: от 4kW до 1000kW. Електрическите котли се произвеждат в три варианта- стенни, стоящи и за вграждане в стена. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон! Гаранция- 5 години- Защото знаем какво произвеждаме! СЕ сертификация!

Технически данни за ТЕ

Модел: „Т“

Общо описание :

Електрически котли с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Микропроцесорно управление, LED дисплей, постепенно превключване на нагревателните групи. Възможност за комбинирано управление накотела по три показателя- температура на водата, външна температура и стайна температура. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Мощности: от 4kW до 1000kW. Електрическите котли се произвеждат в три варианта- стенни, стоящи и за вграждане в стена. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон! Гаранция- 5 години- Защото знаем какво произвеждаме! СЕ сертификация!

Модел: „ТВ“

Общо описание :

Електрически котли с пълен отоплителен комплект завграждане в стена– циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Могат да бъдат с управление тип ТЕ,Т или ТП. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Мощности: от 4kW до 1000kW. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон! Гаранция- 5 години- Защото знаем какво произвеждаме! СЕ сертификация!
model tp

Модел: „ТП“

Общо описание :

Електрически котли с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, всички необходими защити по БДС. Релейно термостатично управление, постепенно превключване на нагревателните групи. Безшумно действие. Компактен, прахово-боядисан ламаринен корпус. Произвежда се в два варианта- стенен и стоящ. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон! Мощности: от 4kW до 1000kW. Гаранция- 5 години- Защото знаем какво произвеждаме! СЕ сертификация!

Модел: „E“

Общо описание :
Електрически модул за допълнение към съществуваща отоплителна инсталация с друг вид отоплителен котел (на твърдо гориво, нафта или др. ).Произвежда се в 2 варианта- с термостатно управление и с микропроцесорно управление със и без и вграден седмичен програматор (на снимката). Предпазен клапан, всички защити, изискващи се от БДС. Без циркулационна помпа и разширителен съд. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон! Мощности: от 4 kW до 1000 kW (серийни модели). Гаранция- 5 години- Защото знаем какво произвеждаме! СЕ сертификация!

Модел: „EKCO.LN2“- произведен от фирма „Kospel“- Полша

Общо описание :

Електрически котел предназначен за отоплителна инсталация и производство на битова гореща вода с пълен отоплителен комплект- циркулационна помпа, мембранен разширителен съд, предпазен клапан, филтър, байпасен вентил, термична защита, обезвъздушител, водосъдържател от неръждаема стомана. Силова част, изградена от симистерен блок с абсолютно безшумно и плавно превключване на нагревателните мощности. Микропроцесорно 6- степенно управление, автоматично избиращо необходимата оптимална, икономична мощност в зависимост от зададената и текущата температури на водата. Панел за управление, позволяващ да се наблюдава по всяко време- дебита на водния поток, текущата температура и включена мощност, както и кодове за грешки, подпомагащи диагностиката на евентулани проблеми. Възможност за включване на стаен термостат- програматор, както и на трипътен вентил за управление на битова гореща вода от допълнителен бойлер. Възможност за управление на котела през компютър или смартфон!. Компактни размери и елегантен дизайн. Мощности: от 4kW до 50kW. СЕ сертификация!