Водогрейни комбинирани и емайлирани бойлери „DRAZICE“ – Чехия- За подов монтаж с една серпетина, NTR

Общо описание :
Тези бойлери представят компактен асортимент от емайлирани индиректни подгреватели на топла вода в диапазона от 80-1000 л. Чрез избирането на подходящия тип бойлер и него- вия обем,вие можете да приготвяте топла вода за битови нужди чрез използването на външни енерго- източници,като газови котли,котли на твърдо гори- во,алтернативни източници на топлина,абонатни станции,регионални станции,както и комбинации от упоменатите.Някой типове могат да бъдат по- ръчвани със спомагателно ел. подгряване или да им се добавят подгряващи елементи от аксесоарната секция.
Категория: