Водогреeн комбиниран емайлиран бойлер „DRAZICE“- За станен хоризонтален монтаж с водна риза

Общо описание :
Работно положение-хоризонтално Комбинираният хоризонтален бойлер е конструирен да компенсира липсата на пространство с обем от 125-200 л. Бойлерът се фиксира на стената посредством под- държащи конзоли или се напасва в хоризонтална позиция чрез подходяща конструкция.Позицията на бойлера трябва да е съобразена с местоположението на захранващата линия. Опции: Ел.захранване. Керамичен нагревател,контролиран от операционен термостат и осигурен от резервен термостат.Температурният обхват е от 0-80 °C. Присъединителното напрежение е 1-PE-N/AC 230 V /50 Hz. Топлообменник. Подгревателят може да бъде свър- зан с външен енергоизточник с макс. температура от 110 °C и налягане от 0.4 MPa . Подгряването е обезпечено от високоефективен топлообменник. Той подгрява водата в горната част на съда,а след това и долните пластове на водния обем. Този метод на продължително подгряване,подхо- дящ за системи на естествена циркулация и малки соларни системи.Топлообменникът работи при режим на естествена и на принудителна циркулация. Регулаторът на температурата на водата е монтиран в ресивер и е свързан с електрически сензори. installation sensors. Най-честа употреба: Приготвянето на топла вода за битови нужди чрез централно подгрята вода чрез използване на газ и твърдо гориво,по време на отоплителния сезон. Използването на ел. енергия през зимния сезон обикновено не се използва,освен при нискотарифна (нощна) енергия.
Категория: