Пречиствателни инсталации, станции и съоръжения

“Елтерм” ЕООД е представител на Българския пазар на Испанската фирма SALHER , която вече повече от 30 години се занимава с проектиране и производство на модулни пречиствателни съоръжения за битови отпадни води. Постоянното усъвършенстване на продуктите,собствения изследователски център, както и тясното сътрудничество с различни испански университети и правителствени организации довеждат SALHER до водещи позиции, както на испанския, така и на европейския пазар.
Продукти:
Широката гама от продукти произвеждани с марка Salher включват:
• системи за първична обработка на отпадни води:
– ръчни, полуавтоматични и автоматични решетки за задържане на неразтворени частици
– мазниноуловители
– каломаслоуловител
• пречиствателни станции за отпадни води:
– септични ями
– биофилтри
– пречиствателни системи чрез пълна оксидация
– мембрани MBR
• пречиствателни системи за рециклиране на дъждовни води: дъждовната вода може да бъде използвана за много от нуждите на едно домакинство,при които не е необходимо използването на питейна вода: тоалетни, поливане на градини и тревни площи, пране, миене на автомобили и др. дъждовните води могат да бъдат използвани за поливане, за миене на автомобили
• пречиствателни системи за автомивки и системи за рециклиране на пречистената вода от автомивки:
• сепаратори на нефтопродукти.
Една от най-широките гами от продукти на пазара включваща от най- опростените модели до системи с автоматично извличане на отделените нефтопродукти. Гарантирана ефективност до 99,8 %.
• системи за третична обработка на води. Включват механични филтри, системи за дезинфекция на пречистената вода
• помпени станции- префабрикувани помпени станции, напълно автоматизирани.

– Резервоари за силно агресивни химични продукти от специални бисфенолни смоли, Силози от стъклопласт:

– Решетки- шнекови, барабанни, Класификатори за пясък, Помпени станции, Мазниноуловители:

– Системи за пречистване на въздух- ръкавни филтри, циклони, скрубери:

– Флотатори с пресоризатор, Инсенератори, Отсметанители, Сепаратори, Филтрационни системи: