Политика за поверителност

 1. Обща информация

„Елтерм“ ЕООД е  регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията дружество  с ЕИК 131361398, със седалище и адрес на управление:

с. гара Елин Пелин, ул. Средна гора 13

Тел: 0889 33 24 30

E-mail: info@elterm-bg.com

Искаме да ви уверим, че Елтерм ЕООД събира и обработва Вашите лични данни спазвайки Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г,  Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните). Спазва изискванията на местното и европейското законодателство.

Целта на настоящата „Политика за поверителност“ е да бъдете информирани как обработваме, събираме и съхраняваме Вашите лични  данни, с каква цел и за какъв срок.

 1. Понятия

„Лични данни“ – всяка информация, която се отнася до потребителя, която да ни помогне за удостоверяване на самоличността или  поведението ви като потребител от определено устройство.

„Субект на лични данни“ – това е самият потребител  на сайта www.elterm-bg.com

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме с вашите лични данни;

„ Администратор на лични данни“ – Елтерм ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията дружество  с ЕИК 131361398, със седалище и адрес на управление с. гара Елин Пелин и собственик на домейн www.elterm-bg.com Като администратор на лични данни на базата на предвидените в закона основания.

 1. Как се събира личната информация

Информацията се събира, когато използвате уебсайта ни www.elterm-bg.com, когато направите запитване чрез контактната ни форма или ползвате услугите на сайта ни.

 1. Каква лична информация събираме

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни във връзка с посещението на този уебсайт. Личната информация, която събираме, използваме и съхраняваме, когато попълвате контактната ни форма или се абонирате за нашият имейл бюлетин и съдържа следната информация:

 • Име;
 • Телефонен номер;
 • Имейл;

Във връзка с използването на бисквитки събираме и информация за:

 • устройството, от което достъпвате до нашия уебсайт, включващи IP адрес, браузър, местоположение, операционна система;
 • информация за посещенията Ви и употребата на този уебсайт като продължителност на посещението, гледане на страници и уебсайт навигация;

 

 1. За какво използваме вашите лични данни:
 • Персонализиране на уебсайта ни за вас;
 • Активиране на употребата на услуги, налични в уебсайта ни;
 • За идентификация след попълване на формата ни за запитване;
 • За изпращане на имейл бюлетин, за който сте се абонирали;
 • За справяне със запитвания и оплаквания, които са свързани с уебсайта ни;
 • За да разберем интересите и предпочитанията Ви във връзка с използването на сайта ни;
 1. Срок за съхранение и унищожаване

Сроковете за съхранение на Вашите лични данни е на базата на срока за осъществяване на  поставените цели. След като личната информация за постигането на целите не е необходима, тя се заличава.

 1. Права

Всеки субект на лични данни може да поиска от Елтерм ЕООД да му бъдат предоставени личните данни, които са събрани за него. Може да поиска и информацията, която е събрана да бъде коригирана, изтрита или актуализирана.

Важно е да знаете, че по всяко време може да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на  вашите лични данни.

За да поискате достъп, актуализация, коригиране или изтриване на лични данни е необходимо да подадете писмено заявление, което да бъде подадени лично или от упълномощено от вас лице.

Заявлението може да бъде подадено и по електронен път на адрес info@elterm-bg.com, като задължително за удостоверение на вашата самоличност трябва да бъде подписано с ваш електронен подпис.

При наличие на незаконосъобразен метод на събиране, съхранение и използване на лични данни, може да подадете жалба към надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Промени

Имаме право да извършваме изменения и допълнения към настоящите общи условия по всяко едно време, като се задължаваме извършените промени да бъдат публикувани своевременно.